KONFERENCES 1. DIENA

RĪGA, 17.10.2017. | Radisson Blu Latvija

SADARBĪBĀ AR

IZMAIŅAS DARBA TIESĪBĀS ĪSUMĀ


Jaunākās un gaidītākās izmaiņas darba tiesībās. Nozīmīgākie Latvijā pieņemtie lēmumi un to ietekme uz ikdienas praksi? Lielākās darba devēju pieļautās kļūdas, un kā no tām izvairīties?

LABĀKIE HR PRAKSES ATKLĀJUMI


Kā uzņēmumi atrisina svarīgākās cilvēkresursu un personāla problēmas? Konkrēti gadījumi un labākā prakses apmaiņa kā vietējos, tā arī starptautiskos uzņēmumos? Ko mēs no tā varam mācīties?

HR KONSULTĒŠANA UN VADĪBA


Kā izmatot HR iniciatīvas? Kas palīdz paaugstināt darbinieku produktivitāti? LEAN metode HR praksē. Kā paaugstināt uzņēmuma efektivitāti, īstenojot organizācijas pašregulācijas principus? Citas ar uzņēmuma attīstību saistītas tēmas.

KAD HR SASTOPAS AR PSIHOLOĢIJU


Jēgpilnas darba dienas pavadīšana. Spēja rast līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi. Galvenie aspekti komunikācijas veidošanā. Kā Jūsu organizāciju iespējams padarīt stabilu? Citas ar HR nozari saistītas tēmas, raugoties no psiholoģijas aspekta.

4 TELPAS – IESPĒJA IZVĒLĒTIES TO, KAS JUMS IR VISSVARĪGĀKAIS!

TELPAS

REFERENTI

DALĪBNIEKI

1. DIENAS REFERENTI


 

KASPARS RĀCENĀJS | Jurists, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

ANITA ĀBOLTIŅA | iLEAD projekta vadītāja Luminor bankā, mācību un attīstības vadītāja Baltijā

ANTRA VEIGURE | L’Oréal Baltic Talantu attīstības un piesaistes vadītāja Baltijas valstīs

EVA SELGA | Latvijas Personāla vadīšanas asociācija (LPVA) valdes priekšsēdētāja

ANDIS BURKEVICS | SORAINEN zvērināts advokāts 

VERONIKA LINKUMA | HR speciāliste

INGA KOLALATVENERGO personāla vadības direktore

SANTA USTRISOVALATVENERGO Baltijas personāla vadītājs

ANDRIS LAZDIŅŠ | ELLEX KĻAVIŅŠ zvērināts advokāts

EVA NOLENDORFA | Barbantia Latvia personāla vadītāja

BAIBA PERDRAUDZE | Repharm Holdings Personāla vadības direktore

ULDIS PAVULS | Organizāciju psihologs, personāla vadības konsultants

JŪLIJA JERŅEVA | VILGERTS partnere, zvērināta advokāte

Dr.iur. JĀNIS NEIMANIS | Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesis

AGATA ANČA | TALENTOR LATVIA partnere

INETA JUŠKĒVIČA | Visma Enterprise HR direktore

IVO MASKALĀNS | COBALT zvērināts advokāts

EVITA MACKEVIČA | EIRO PERSONĀLS vadītāja

REINIS LAZDA | CreaTest vadītājs, Latvijas Psihologu apvienības vadītājs

EKATERINA YACHMENEVA | Dynatech personāla vadītāja

DACE ROLAVA | Mg. psych., organizāciju psiholoģijas maģistre, NLP trenere

AGNESE BĪDERMANE | k.PORT pasniedzēja

VIGANTS LESAUSKS | Biznesa treneris, grāmatu autors

LAURA VANAGA – MICKEVIČA | TALENTOR LATVIA vecākā konsultante, koučs

LAIMONIS ZUĻĢIS | Ārsts, sistēmiskais konsultans un koučs

RAIVIS FREIMANIS | INTEA dibinātājs un izpilddirektors

IVARS JUŠKĒVICS | BP Izaugsmes treneris

INGA DALIBA | DARBAGURU vadītāja

LINKEDIN