EVA SELGA

Latvijas Personāla vadīšanas asociācija (LPVA) valdes priekšsēdētāja