IEVA BAUMANE, PhD

INTELLEGO kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite, darba un organizāciju psiholoģe