JON INGHAM

#46. vietā pasaules 100 labāko tehnoloģiju influenceru sarakstā, grāmatas “The Social Organization” autors


 

SOCIĀLAIS KAPITĀLS: kā tas varētu kļūt par HR stratēģiju un konkurējošu priekšrocību virzītājspēku?

Kā sociālais kapitāls rada jaunas stratēģiskas iespējas uzņēmumiem? Kāpēc sociālais kapitāls ir svarīgāks par cilvēkkapitālu nemitīgo pārvērtību pasaulē? Kā attīstīt cilvēkresursu stratēģiju, kas vērsta uz sociālo grupu un tīklu, sociālo talantu un sociālo cilvēkresursu procesiem? Kā “HR” un “HR Tech” speciālisti varētu mainīties, lai radītu patiesu vērtību uzņēmējdarbības labklājībai?

Sociāla organizācija – kā pilnveidot darbinieku attiecības un tīklus, veicinot biznesa rezultātu īstenošanu?

LINKEDIN