JOS J BLYKERS

IBM | Eiropā vadošais HR vadības un pārmaiņu speciālists


 

LINKEDIN