REINIS LAZDA

Organizāciju psihologs, CreaTest vadītājs, docents