SANDIS KOLOMENSKIS

Datu tehnoloģiju uzņēmuma SQUALIO vadītājs